108 priežastys ligoms atsirasti pagal senovinį Ajurvedos traktatą „Nemirtingųjų knyga“

  Senoviniame Ajurvedos traktate „Nemirtingųjų knyga“ teigiama: „ Netikėkite, kad liga, kančia ir nesėkmė ateina staiga. Jos pasirenka, pas ką ateiti. Žmonės jas pritraukia savo darbais ir mintimis. Tačiau išmintingi žino kada, kur ir kodėl jos gali mus užklupti. Norint išvengti problemų, geriausia užkirsti kelią jų atsiradimui jūsų gyvenime. Nereikia laukti, kol jūsų nežinojimas pritrauks ligą. Išminčius žino, kaip atsikratyti bėdos, kol ji dar neiškilo. Jis žino, kad patys padedame sudygti ligos piktžolėms. Jis jas rauna iš anksto, nelaukdamas kol šaknys sutvirtės ir sunaikins gyvybės augalą."

  108 priežastys ligoms atsirasti:

  Burnoti tėvus ir peikti draugus – kelias į ligą.
  Pavydėti žmonos ir laikyti ją sava nuosavybe – kelias į ligą.
  Skleisti kalbas, kurios kelia pasipiktinimą žemesniuose visuomenės sluoksniuose – kelias į ligą.
  Turėti liūdesį, slegiantį širdį (širdies reikalai), mažinantį galią – kelias į ligą.
  Persisotinti ir daug valgyti – kelias į ligą.
  Kreiptis patarimo dėl gailestingumo į šyktų žmogų – kelias į ligą.
  Šnekėtis su tamsuoliu apie gyvenimo prasmę – kelias į ligą.
  Kamuojant kūną rūpintis turtais – kelias į ligą.
  Siekti pinigų apgaulės ir nusikaltimo būdu – kelias į ligą.
  Padėti, prisidėti prie vaikų žudymo motinos įsčiose – kelias į ligą.
  Kėsintis į nėščių moterų, senų žmonių ir vaikų turtą – kelias į ligą.
  Nevertinti pasitikėjimo (išduoti pasitikintį tavimi žmogų) – kelias į ligą.
  Tyčiotis bei šaipytis iš tų, kurie tave myli – kelias į ligą.
  Džiaugtis kitų nelaime – kelias į ligą.
  Stengtis padaryti laimingą nelaimingu – kelias į ligą.
  Kurstyti žmones smurtauti – kelias į ligą.
  Pabrėžti kitų žmonių klaidas ir menkinti pasiekimus – kelias į ligą.
  Pavydėti nusipelniusiems žmonėms – kelias į ligą.
  Niekinti šventoves bei maldininkavimo vietas – kelias į ligą.
  Piktžodžiauti, keiktis – kelias į ligą.
  Negrąžinti skolų bei savinti įnašus – kelias į ligą.
  Nuodyti erdvę negarbingais kėslais – kelias į ligą.
  Priskirti blogį gėrį skleidžiančiam žmogui bei elgtis su juo nepagarbiai – kelias į ligą.
  Imti atgal tai, ką atidavei – kelias į ligą.
  Trukdyti kitiems dovanoti dovanas (nepriimti dovanų) – kelias į ligą.
  Vogti iš senų žmonių apgaulės būdu – kelias į ligą.
  Pardavinėti, platinti alkoholinius gėrimus, rūkalus, narkotikus – kelias į ligą.
  Medžioti dėl pramogų ir linksmybių – kelias į ligą.
  Dergtis iš geradarių moterų – kelias į ligą.
  Melo pagalba vilioti kitų žmonas bei karštai siekti nekaltųjų – kelias į ligą.
  Duoti melagingus parodymus – kelias į ligą.
  Gauti pajamas vagiant – kelias į ligą.
  Užsidirbti pinigų pragyvenimui sukčiaujant – kelias į ligą.
  Kirsti, žaloti medžius, sodus, miškus – kelias į ligą.
  Atimti nekaltybę iš davusių skaistybės įžadus (…“tik po vestuvių“) – kelias į ligą.
  Negerbti savo tėvų, motinų, mokytojų, globotojų arba dvasininkų – kelias į ligą.
  Klastingai palikti savo ištikimas, turinčias gerų savybių, taurias nuo gimimo ir sąžiningas žmonas – kelias į ligą.
  Išduoti geradarę bei ištikimą žmoną dėl palaidūnės – kelias į ligą.
  Nedėkingas (nepagarbus) elgesys su žmogumi, kuris tau pagelbėjo – kelias į ligą.
  Griauti šulinius, šaltinius, vandens telkinius, šventoves bei žmonių gyvenvietes – kelias į ligą.
  Nepadėti mirusiems protėviams (giminaičiams) gera mintimi arba malda – kelias į ligą.
  Apakus nuo aistros turėti lyt. santykius keturių mėnulio keitimosi parų laikotarpiu, dienos metu, vandenyje su nėščia moterimi, kuriai vyksta mėnesinių ciklas (turėtų būti mėnesinės) – kelias į ligą.
  „Paimti“ miegančią, silpną, bejėgę girtą arba neturinčią užuovėjos moterį – kelias į ligą.
  Gaminti, pardavinėti (platinti) ginklus – kelias į ligą.
  Tuštintis į ugnį, vandenį, sode, ant kelio, karvių laidare (ganykloje) – kelias į ligą.
  Įtarumas, skeptiškumas ir cinizmas – kelias į ligą.
  Bausti nekaltą – kelias į ligą.
  Priimti įžadą tam, kad jį paniekinti – kelias į ligą.
  Valgyti maistą, kurį ruošė sergantis, kvailas, žioplas arba palaidūnas – kelias į ligą.
  Nejaust užuojautos bejėgiams – kelias į ligą.
  Brutalumas, rūstybė, irzlumas – kelias į ligą.
  Ruošti, pardavinėti bei valgyti mėsą – kelias į ligą.
  Sąmoningai versti kentėti kitus padarus(gyvūnus, gyvuosius) – kelias į ligą.
  Dieną miegoti, o naktį būdrauti – kelias į ligą.
  Pasidavus tinginystei pavydėti kitiems – kelias į ligą.
  Turėti nepasotinamų norų – kelias į ligą.
  Baiminimasis, prietaringumas, bei negebėjimas priimti kritinių sprendimų – kelias į ligą.
  Vargšo bendravimas su turtuoliu arba turtuolio bendravimas su vargšu – kelias į ligą.
  Pasiekus aukštų pareigų, vogti iš valstybės iždo – kelias į ligą.
  Tuoktis siekiant patenkinti gašlumą bei pinigų troškimą – kelias į ligą.
  Skinti gėles be priežasties – kelias į ligą.
  Elgtis su žmonėmis kaip su atstumtaisiais – kelias į ligą.
  Išbandyti tikintį žmogų keiksmažodžiais ir kankinimais, kad pažinti jo nuolankumą bei pamatyti jo geraširdiškumą - kelias į ligą.
  Vadinti save Dievo sūnumi, o kitus – puolusiais nusidėjėliais - kelias į ligą.
  Kurstyti nesantaiką melagingom kalbom – kelias į ligą.
  Slėgti neįgalius, našles bei teisuolius – kelias į ligą.
  Tvirkinti nepilnamečius savo gyvenimo būdu – kelias į ligą.
  Prisigerti vynu (prisigerti) savo vaikų, motinos akivaizdoje – kelias į ligą.
  Teisti kitus – kelias į ligą.
  Pradėti vaikus prievarta arba svetimoteriaujant – kelias į ligą.
  Niekinti didžiųjų mokytojų išmintį bei pamokslus – kelias į ligą.
  Nesantūrios (nesaikingos) kalbos bei netramdomos (nesuvaldomos) emocijos – kelias į ligą.
  Meilikauti nekenčiant ir girti pavydint – kelias į ligą.
  Dėl visko abejoti arba visais pasitikėti – kelias į ligą.
  Juoktis, dergtis iš bejėgio, sužaloto arba nesveiko žmogaus – kelias į ligą.
  Juodinti tuos, kurie tave pranoko – kelias į ligą.
  Aukštinti (tvirtinti, įrodinėti) savo pranašumą niekinant kitus – kelias į ligą.
  Prakeikti ką nors netgi juokaujant – kelias į ligą.
  Laikyti žmones nedorais, o save doru – kelias į ligą.
  Keršyti ir kenkti prisidengiant sąžiningumu ir teisingumu – kelias į ligą.
  Pažeidinėti įstatymus, savivaliauti prisidengiant valdžia – kelias į ligą.
  Skleisti blogį ir prievartą prisidengiant religija bei šventraščiais – kelias į ligą.
  Didžiuotis, girtis savo turtais arba vaikytis garbės sąžiningu vargingumu – kelias į ligą.
  Įrodinėti savo įsitikinimų sistemą niekinant, kritikuojant kitų tikėjimą – kelias į ligą.
  Viešinti savo religingumą bei dorovingumą – kelias į ligą.
  Juoktis, dergtis iš kitų dievų bei šventovių – kelias į ligą.
  Gailėtis dėl praeityje padarytų klaidų – kelias į ligą.
  Nieko neveikiant svajoti apie sėkmę – kelias į ligą.
  Atsilyginti už gerus darbus blogiu – kelias į ligą.
  Atsisakyti padėti nepasiturinčiam, meldžiančiam pagalbos bei neduoti maisto badaujančiam vargšui – kelias į ligą.
  Veltui švaistyti laiką, pinigus ir maistą – kelias į ligą.
  Stabdyti „gyvybės upės“ tėkmę – kelias į ligą.
  Kitu mėgdžiojimas bei savęs nepripažinimas – kelias į ligą.
  Atvangumas bei tingumas graužiantys sielą – kelias į ligą.
  Klastinga širdis, gobšios akys, melagingas liežuvis – kelias į ligą.
  Skriausti pavaldinį ir įžeidinėti priklausantį nuo tavęs žmogų – kelias į ligą.
  Ginčytis su valdovu, piktadariu arba nepagarbiu žmogumi – kelias į ligą.
  Teistis su teisėju, turtuoliu ir su stipriu žmogumi – kelias į ligą.
  Peikti dangų dėl lietaus, o vandenyną dėl audros – kelias į ligą.
  Atverti nepažįstamam savo širdį ir atskleisti pašaliniam savo paslaptį – kelias į ligą.
  Bartis su ūmiu žmogumi, įleisti į namus pavyduolį bei keliauti su neprotingu žmogumi – kelias į ligą.
  Penėti gyvatę ir žaist su skorpionu – kelias į ligą.
  Saugoti nuoskaudas, puoselėti nepasitikėjimą ir neatleisti klaidų – kelias į ligą.
  Draugauti su neištikimu, klastingu, mėgstančiu apkalbas arba siaurapročiu – kelias į ligą.
  Misti ten, kur renkasi ištvirkę žmonės, mėgstantys visokias niekšybes bei paleistuvybes – kelias į ligą.
  Prabangiai gyventi iš pasiskolintų pinigų ir keikti tau padedantį žmogų – kelias į ligą.
  Klausyti paiko patarimų, melagio pamokymų bei savanaudžio pamokslų – kelias į ligą.
  Puotauti alkanųjų tarpe – kelias į ligą.

  --

  Šaltinis: neo-ayurveda.ru

Visitors comments

New comment

Only registered users can comment.

Register or Login